משפט העבודה והסכמים קיבוציים

תמונה של הספרים, בתוספת הטקסט הבא: גלימה הוצאה לאור; נוסד 1971; משפט העבודה והסכמים קיבוציים; עורך דין מ. פסטרנק