משפט העבודה והסכמים קיבוציים", עו"ד מ. פסטרנק"

משפט העבודה

בסדרה מובאים נוסחי החוקים השונים וחקיקת המשנה, ונעשית בה סקירה מעמיקה ואנליטית של הפסיקה. ראה לדוגמה את תכני העניינים של הפרקים העוסקים בפיצויי פיטורים, בהתפטרות ובפיטורים, בסדר הדין האישי והקיבוצי, ובחוזה העבודה האישי (אלה רק דוגמאות, בסדרה יש קרוב ל- 600 פרקים המסתמכים על אלפי מקורות משפטיים. מחצית מהפרקים בערך עוסקים במשפט העבודה והמחצית השניה בהסכמים קיבוציים). וביתר פירוט, הפרק העוסק בפיצויי פיטורים כולל הן את נוסחו של חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963, והן ניתוח אנליטי – על פי נושאים – של הסוגיות הפסיקתיות השונות הקשורות בחוק, כגון מידת הקוגנטיות של הוראותיו, היחס בין הזכות לפיצויי פיטורים לבין הזכות לפנסיה, ועוד. מבחינת ההיקף, רבים מהפרקים היו יכולים להכרך בנפרד, ולהוות ספרי עיון עצמאיים.

כמו כן, נוסח החוקים השונים זרוע בהפניות רבות, אל נושאים קשורים, הן בפרקים אחרים בסדרה, והן בדברי חקיקה שונים (ראה כדוגמה את ההערות להוראת סעיף 1 לחוק פיצויי פיטורים הנ"ל, בנספח הרצ"ב). הפניות אלה יכולות לסייע, בידי עורך דין המשתמש בסדרה, להגיע להוראות דין רלוונטיות רבות, ובכך מגדילות את הסיכויים ששום הוראת דין לא תחמוק מתשומת ליבו.

הסכמים קיבוציים

במנוי האינטרנט ובסדרה המודפסת כלולים גם רובם המכריע של ההסכמים הקיבוציים הכלליים, וצווי הרחבה לפיהם, וזאת בנוסח ערוך ומשולב. כן כלולים בה הסכמים של רוב הדירוגים המקצועיים בשירות הציבורי, וזאת גם כן בנוסח משולב. דהיינו, ההוצאה לאור מכנסת את הוראות ההסכמים השונים שנכרתים במהלך השנים, ואת צווי ההרחבה לפיהם, ועורכי הדין אשר כותבים את הסדרה עורכים את הוראותיהם במסמך אחד, המכיל הפניות למסמכים המקוריים (ובמהדורת האינטרנט גם קישורים להעתקים של רוב המסמכים המקוריים). בדרך זו, ניתן לקבל תמונה ברורה של ההוראות המצטברות של הסכמים קיבוציים רבים הנכרתים במהלך שנים כתיקון על גבי תיקון, ושל צווי הרחבה. נוסחים משולבים אלה מבטאים אלפי שעות עבודה מקצועיות. הנוסח המשולב עשוי לחסוך מעורך דין המטפל בסכסוך או הנותן חוות דעת, שעות עבודה רבות. ראה לדוגמה את תוכן העניינים של הנוסח המשולב של הסכם הרופאים, מתוך פרק 13.4 לסדרה.

התמצאות

בסדרה מצויים תכני עניינים (בשתי גרסאות: גרסה מקוצרת שמובילה לגרסה מפורטת), וכן מפתח אלפביתי, המתעדכנים באופן שוטף. בפרקים מופיעות הפניות הדדיות, המקשרות בין הנושאים השונים. גרסת האינטרנט כוללת גם מנוע חיפוש.

מנוי למהדורת האינטרנט

מהדורת האינטרנט מחליפה את הסדרה המודפסת המכילה 12 (שנים עשר) אוגדנים, המתעדכנים כ- 4 פעמים בשנה. למהדורת האינטרנט נוספו גם מקורות (דהיינו העתקים של הסכמים קיבוציים מקוריים, חוברות רלוונטיות מרשומות, ופסקי דין), והיא מתעדכנת באופן רציף. הסדרה מהווה כלי עזר חיוני לכל עורך דין העוסק בדיני עבודה.

התחברות למהדורת האינטרנט נעשית באמצעות תוכנת התחברות, אותה ניתן לקבל מההוצאה לאור. אתר זה אינו מהדורת האינטרנט, והוא מכיל בעיקר את תכני העניינים שלה.

להזמנת המנוי לחץ כאן.

בכבוד רב,

גלימה הוצאה לאור

מפתח אלפאביתי * תוכן מקוצר (שמוביל לתוכן מפורט) * קישור לתקנון האתר ומהדורת האינטרנט.