תקנון

א. אתר אינטרנט זה ומהדורת האינטרנט המשמשת את המנויים בתשלום (להלן: "השירותים"), מיועדים לעורכי דין ולאנשי איגוד מקצועי, לצורך עיסוקם המקצועי, ואינם מיועדים לצרכנים כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן.

ב. השירותים אינם מהווים מקורות משפטיים פורמליים, ומטרתם לספק כלי עזר עבור עורכי דין וארגוני עובדים. הם אינם מהווים תחליף לחוות דעת משפטית של עורך דין ולמקורות הפורמליים כגון ספר החוקים, ילקוט הפרסומים, ורשם ההסכמים הקיבוציים.

ג. ההוצאה לאור אחראית לאספקת השירותים וטיבם, עד לגובה דמי המנוי.

ד. ניתן לרכוש מנוי למהדורת האינטרנט, גם באמצעות כרטיס אשראי, על ידי חברת פלאקארד.

ה. ההוצאה לאור תשמור על פרטיות הלקוחות.

ו. כל זכויות הקניין הרוחני בכלל, וזכויות היוצרים בפרט, בקשר לשירותים ולתכניהם שמורות.

ז. השירותים ניתנים בישראל ובכפוף לדיניה.